Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Šodien vārdadienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski – luteriskā draudzē

Ceļš pie Dieva ved pa dažādiem ceļiem, bet Viņa paša dotais ceļš ir kristīgā baznīca un draudze. Arī Ķemeru luterāņu draudze.

Dievkalpojums

svētdienās                 10:00

 Bībeles stunda – trešdienās 17:30 Andreja Upīša ielā 13 dz 5(bībeles stnda vasaras periodā nenotiek)

Iesvētes mācība        –      primārais draudzes piedāvātais laiks ir svētdienās pēc dievkalpojuma  12:30, bet tiem, kas vēlas kristīties, iesvētīties un kļūt par draudzes locekļiem, noteikti jāinteresējas personīgi pie mācītāja – nodarbību laiku norunāsim tā, kā visiem grupiņā izdevīgi.

Svētdienas skola        –      1. un 3. mēneša svētdienā, sākums 11:00 baznīcā

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu  26577467

(Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Ķemeru draudzes mācītājs aicina ziedot ugunsgrēkā cietušajiem.

  Ko mācītājs lasa

  Laipa Nr. 10

  Laipa Nr. 9

6_VESTIS no VIRSVALDES

    LELB_satversme