Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Šodien vārdadienas svin Gunārs, Vladimirs, Gunis

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski – luteriskā draudzē

Ceļš pie Dieva ved pa dažādiem ceļiem, bet Viņa paša dotais ceļš ir kristīgā baznīca un draudze. Arī Ķemeru luterāņu draudze.

Dievkalpojums          –      svētdienās       10:00

Bībeles stunda – trešdienās 17:30 (bibliotēkā Tukuma iela 20)

Iesvētes mācība        –      primārais draudzes piedāvātais laiks ir svētdienās pēc dievkalpojuma  11:30, bet tiem, kas vēlas kristīties, iesvētīties un kļūt par draudzes locekļiem, noteikti jāinteresējas personīgi pie mācītāja – nodarbību laiku norunāsim tā, kā visiem grupiņā izdevīgi.

Svētdienas skola        –      1. un 3. mēneša svētdienā, sākums 10:00 baznīcā

Mācītāja pieņemšana – darbdienās 9:00 – 19:00, iepriekš sarunājot pa telefonu  26577467

(Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

24. decembrī plkst. 17:00 

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10:00
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

25. decembrī plkst. 12:00
Draudzes Ziemsvētku “egle”
pulcēsimies Ķemeru bibliotēkā ar groziņiem

Ko mācītājs šonedēļ lasa?

 Laipa Nr. 8