Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Šodien vārdadienas svin Varis, Eduards, Edvards

Par draudzi

Ķemeru ev. lut. baznīcai 120

17.jūnijā 2017.gadā
11:00 Ķemeru baznīcas 120. gadskārtai veltīta svinīgā Rīta lūgšana ar arhibīskapa Jāna Vanaga un goda viesu piedalīšanos.
12:00 Dažas svinīgas runas un fotografēšanās baznīcā.
13:00 Svētku mielasts, citas svinīgas runas un sadraudzība Meža mājā. (Draudzes locekļiem pieteikšanās pie Daces Tafijas līdz 1. jūnijam)
18.jūnijā 2017.gadā
10:00 Ķemeru baznīcas 120. gadskārtai veltīts pateicības dievkalpojums
11:30 Svētku koncerts baznīcā – dzied Zemessardzes koris Ārija Šķepasta vadībā
Visi kuri vēlas piedalīties mūsu svētkos, tiks mīļi gaidīti.

Ķemeru evaņģēliski – luteriskā draudzē

Ceļš pie Dieva ved pa dažādiem ceļiem, bet Viņa paša dotais ceļš ir kristīgā baznīca un draudze. Arī Ķemeru luterāņu draudze.

Dievkalpojums          –      svētdienās       10:00

Bībeles stunda – trešdienās 17:30 (bibliotēkā Tukuma iela 20)

Iesvētes mācība        –      primārais draudzes piedāvātais laiks ir svētdienās pēc dievkalpojuma  11:30, bet tiem, kas vēlas kristīties, iesvētīties un kļūt par draudzes locekļiem, noteikti jāinteresējas personīgi pie mācītāja – nodarbību laiku norunāsim tā, kā visiem grupiņā izdevīgi.

Svētdienas skola        –      1. un 3. mēneša svētdienā, sākums 10:00 baznīcā

Mācītāja pieņemšana – darbdienās 9:00 – 19:00, iepriekš sarunājot pa telefonu  26577467

(Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

  Ko mācītājs lasa

  Laipa Nr. 9

    LELB_satversme