Dievs ar mums. (Mt 1:23)

11. novembris Lāčplēša diena

Kā jau katru gadu tāpat arī šogad. 11. novembrī pie Ķemeru skolas pulcējās iedzīvotāji, lai dotos lāpu gājienā un godinātu pirmās pasaules kara kritušos.

Pirmā pietura bija pie Ķemeru ev. lut. baznīcas, kur ir apbedīti 80 pirmā pasaules kara kritušie. Pēc mācītāja uzrunas un klusumbrīža gājiens devās uz Ķemeru parku, kur pie pareizticīgo baznīcas raī atrodas kritušo atdusas vietas.

Gājiena beidzās atkal atgriežoties skolā, kur dalībniekus cienāja ar karstu tēju un tika dziedātas srēlnieku dziesmas.

Foto reportāža: Lāčplēša diena 2015

Komentāri ir izslēgti11. novembris Lāčplēša diena

Komentāri ir slēgti.