Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. (Mt 4:4)

Draudze svin Lieldienas

27.martā plkst. 10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums – “Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies!” Pēc dievkalpojuma Ķemeru bibliotēkā notika svētku mielasts, kurā svētdienas skolas audzēkņi uzstājās ar priekšnesumiem, kā arī demonstrēja izrotāto Lieldienu koku.

26. martā plkst. 23:00 Lieldienu sagaidīšanas nakts vigīlija – “Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā.” Vārds “vigīlija” ir cēlies no latīņu valodas vārda ar nozīmi “būt nomodā”: jau no 22:30 pulcējāmies pie ugunskura, tad ar iedegtu Lieldienu sveci dodamies iekšā tumšā baznīcā, baudīdami sveču un Dieva Vārda gaismu un pēc pusnakts ar zvaniem un gavilēm svētam Kristus augšāmcelšanos!

Foto reportāža no svētku dievkalpojumiem:Lieldienas Ķemeru draudzē

Komentāri ir izslēgtiDraudze svin Lieldienas

Komentāri ir slēgti.