Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Draudzes kopsapulce

2016. gada 3. aprīlī pēc dievkalpojuma notika draudzes kopsapulce, kurā draudzes padome atskaitījās par padarītiem darbiem 2015. gadā. Atskaites gadā tika paveikts daudz pie baznīcas restaurācijas. Tika nomainīta visas grīdas segums un atjaunotas kāpnes, kā arī uzbraucamā daļa pie centrālās ieejas. Visi šie darbi tika veikti par 22679 EUR, Līdzekļi restaurācijai tika piesaistīti no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (10000 EUR), Jūrmalas dome (9184 EUR ar draudzes līdzfinansējumu (3495 EUR) Vēl par draudzes līdzekļiem tika atjaunoti visi baznīcas soli 2800 EUR vērtībā.

Piedalījāmies Ķemeru svētkos, kā arī tika organizēta ekskursija uz Alūksni. Šāda īsumā ir atskaite par pagājušo gadu. Interesentiem kuriem interesē sīkāk  finansiālā atskaite. To var skatīt draudzes mājas lapā sadaļā PĀRSKATI.

Šogad, ja dabūsim finansējumu tiks tālāk turpināta baznīcas restaurācija.

Tāpēc lūdzam draudzes locekļus, kā arī visus citus interesentus, kuriem rūp mūsu draudzes dzīve. Lūgt Dievu, lai viss mūsu iecerētais darbs tiktu paveikts.

Foto reportāža no sapulces norises vietas

Komentāri ir izslēgtiDraudzes kopsapulce

Komentāri ir slēgti.