Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Dievnams Jūrmalas lepnumam “Jūrmalas Avīze” 10 lapaspusē

Komentāri ir izslēgti

Komentāri ir slēgti.