Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Dievnams Jūrmalas lepnumam “Jūrmalas Avīze” 10 lapaspusē

Komentāri ir izslēgti

Komentāri ir slēgti.