Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Šodien vārdadienas svin Sarmīte, Tabita

Aizlūgumi

Iesūtīt mācītājam aizlūgumu:

Atķeksējiet: