Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. (Mt 5:8)

Šodien vārdadienu svin Ilga

Aizlūgumi

Iesūtīt mācītājam aizlūgumu:

Atķeksējiet: