Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. (Mt 6:33)

Apceļot Ziemeļkurzemi

dsc-0970_w52017. septembrī sapulcējās draudzes locekļi, lai dotos ekskursijā. Šoreiz ceļš mūs veda pa Kurzemes ziemeļu daļu.

Pirmā pieturas vieta bija Dundaga. Dundagā bija divi apskates objekti:Dundagas pils un Dundagas ev. lut. baznīca.

Tālāk ceļš veda uz Irbes radioteleskopu. Gida pavadībā aplūkojām divus teleskopus. Trešais ir mazais teleskops, kas vēl pagaidām nav atjaunots. Irbes Teleskopu teritorijā ir paredzēts izveidot kosmosa izpētes institūtu.

Ap pusdienas laiku devāmies uz Kolkasragu, tur ieturējām maltīti. Pēc nelielas atpūtas devāmies uz Kolkas ev. lut. baznīcu. Baznīca atšķiras no visām citām baznīcām ar neparastu altāra gleznu, par kuru ir  dalītas domas.

Dodoties mājup iegriezāmies Mērsragā, kur aplūkojām Mērsraga bāku un tās apkārtni.

Ekskursija pabeidzām Engurē, kur daudzus gadus nodzīvoja un arī Engures baznīcā kalpoja mācītājs Valdis Amols. Baznīcā mūs sagaidīja draudzes priekšnieks. Tikšanos pabeidzām ar vakara svētbrīdi, kuru vadīja Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs Atis Grīnbergs.

Ziemeļkurzemes baznīcas un ainava

Ceļotāji un redzētais

Rakstu sagatavoja: Aldis Janaitis

Fotografēja: Ērika Trauberga

 

Komentāri ir izslēgtiApceļot Ziemeļkurzemi

Komentāri ir slēgti.