Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Augusts Ķemeru draudzē

Mēneša lozungs;
Tu esi mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Ps 63:8
 
06.08. 09.00 10.svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums
10.08. 19.00 Bībeles stunda
12.08. 07.30 Draudzes viesošanās Neretas draudzs dievnama 430. un ērģeļu 130.
gadskārtas svinībās (izbraukšana no Ķemeru baznīcas)
13.08. 09.00 11.svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums
17.08. 18.00 Bībeles stunda
20.08. 09.00 12.svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums
27.08. 09.00 13.svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums
31.08. 18.00 Bībeles stunda
Komentāri ir izslēgtiAugusts Ķemeru draudzē

Komentāri ir slēgti.