Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. (Mt 4:4)

Ķemeru skolas audzēkņu svētbrīdis

18. decembra rītā Ķemeru skolas audzēkņi devās uz Ķemeru ev. lut. baznīcu, lai noturētu svētbrīdi pateicoties pirmā  mācību pusgada beigām un ar diesmām, kā arī ar dzejoļiem ievadītu Ziemassvētku nedēļu.

Foto reportāža no notikuma: Ķemeru skolas audzēkņu svētbrīdis

Komentāri ir izslēgtiĶemeru skolas audzēkņu svētbrīdis

Adventa svētdiena

29. novembrī sākās pirmā adventa svētdiena. Mūsu draudzē šī diena sākās ar dievkalpojumu. Mācītājs dievkalpojumā sākumā iesvētīja Adventa vainagu un arī tos vainadzdziņus, kurus bija uzpinuši iestāžu darbinieki, lai izrotātu savas telpas.

Pēc dievkalpojuma notika koncerts, ko sniedza jauktais koris no Rīgas ,,SONANTA”. Dievkalpojumu un koncertu apmeklēja diezgan kuols skaits apmeklētāju.

Foto reportāža no pirmās Adventa svētdienas:Pirmā Advente draudzē

Komentāri ir izslēgtiAdventa svētdiena

Latvijas 97. gadadiena Ķemeru draudzē

18. novembra rītā Kemeru iedzīvotāji un iestāžu vadītāji pulcējās baznīcā, lai tur noturētu ekumēnisko dievkalpojumu. Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs. Uzrunas svētku dalībniekiem sacīja pareizticīgo, baptistu katoļu draudes mācītāji.

Lielā draudzes lūgšanā tika aizlūgts par nūsu valsti un Ķemeriem, par tās tālāko attīstību.

Foto reportāža Latvijas 97. gadadiena Ķemeros

Komentāri ir izslēgtiLatvijas 97. gadadiena Ķemeru draudzē

Arhibīskapa uzruna Rīgas domā 2015. gada 18. novembrī

 

Komentāri ir izslēgtiArhibīskapa uzruna Rīgas domā 2015. gada 18. novembrī

11. novembris Lāčplēša diena

Kā jau katru gadu tāpat arī šogad. 11. novembrī pie Ķemeru skolas pulcējās iedzīvotāji, lai dotos lāpu gājienā un godinātu pirmās pasaules kara kritušos.

Pirmā pietura bija pie Ķemeru ev. lut. baznīcas, kur ir apbedīti 80 pirmā pasaules kara kritušie. Pēc mācītāja uzrunas un klusumbrīža gājiens devās uz Ķemeru parku, kur pie pareizticīgo baznīcas raī atrodas kritušo atdusas vietas.

Gājiena beidzās atkal atgriežoties skolā, kur dalībniekus cienāja ar karstu tēju un tika dziedātas srēlnieku dziesmas.

Foto reportāža: Lāčplēša diena 2015

Komentāri ir izslēgti11. novembris Lāčplēša diena

Ķemeri – Alūksne 2015

 

DSC_0570

Šogad draudze brauca ekskursijā uz Alūkni. Tur mēs bijām divas dienas. Ekskursantus sagaidīja Alūksnes ev. lut. draudzes mācītājs un draudzes priekšnieks. Pēc iepazīšanās visi devāmies uz prāmja, kas pa Alūksnes ezeru kursē jau trīs gadus kapteiņa un  gides pavadībā. Pēc vizināšanās pa ezeru devāmies uz mākslas skolu, kur skolas direktors mūs iepazīstināja ar skolu un audzēkņu mākslas darbiem. Vakarā notika pateicības dievkalpojums draudzes liturģiskajam korim, kas jau dzied desmito gadu un celtniekiem, kuri atjaunoja baznīcas torni. Bēc dievkalpojuma bija sadraudzības brīdis. Vēlākā vakarā devāmies pastaigā par pilsēu un iegriezāmies dabas muzejā.  Svētdien pēc dievkalpojuma vēl aplūkojām bībeles muzeju. Muzeja eksponātos redzējām Glika latviešu valodā iztūlkoto pirmo bībeli.

Sirsnīgs paldies Alūksnes draudzei par silto uzņemšanu.

Foto reportāža:Alūksne 2015. gada 22.-23. augustā

Komentāri ir izslēgtiĶemeri – Alūksne 2015

Vasarsvētki

3

24. maijā 2015. gadā Vasarsvētkos draudzē tika iesvētīti septiņi jauni draudzes locekļi. Svētku dievkalpojumu kuplināja ar savām dziesmām svētdienas skolas audzēkņi. Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis.

Foto reportāža no svētku dievkalpojuma: Vasarasvētkos

Komentāri ir izslēgtiVasarsvētki

Draudzes nama celtniecība

Draudzes nama projekts

telpu-izvietojums

Komentāri ir izslēgtiDraudzes nama celtniecība

Draudzes eglīte

25. decembrī pēc dievkalpojuma Ķemeru bibliotēkas telpās draudze un sētdienas skola rīkoja Ziemassvētku eglīti. Bērni bija sagatavojuši kopīgus priekšnesumus, kā arī idividuālus. Pēc uzstāšanās tika katram bērnam pasniegtas sagatavotas paciņas. Par kurām viņiem bija liels prieks.

Foto reportāža no notikuma: Draudzes eglīte 25. decembrī 2015. gadā

 

Komentāri ir izslēgtiDraudzes eglīte

Draudzes finansiālie pārskati

Fails Labot Skatīt Ievietot Formatēt Rīki Tabula Paragrāfi 

Ķemeru draudzes finansiālā atskaite par 2022.gadu

Ķemeru draudzes finanšu atskaite par 2021.gadu

Ķemeru draudzes pārskats par 2020. gadu

Ķemeru draudzes pārskats par 2019. gadu

Ķemeru draudzes pārskats par 2018. gadu

Draudzes finansiālās darbībaspārskats par 2016.gadu

Draudzes finansiālās darbības pārskats par 2015.gadu

Draudzes finansiālās darbības pārskats par 2014.gadu

Draudzes finansiālās darbības pārskats par 2013.gadu

Ķemeru ev.lut. draudzes atskaite par 2012.gadu

 Reliģiskās-organizācijas-gada-pārskats-2011

Reliģiskās organizācijas gada pārskats 2010


Ķemeru ev. lut. finansiālā atskaite par 2009. gadu

Lejupielādēt pārskatu par 2008. gadu (DOC)

Komentāri ir izslēgtiDraudzes finansiālie pārskati

Svētdienas skola

Ķemeru ev.-lut. draudze

aicina bērnus uz

SVĒTDIENAS SKOLIŅU

search

2022.gada 26.jūnijā atsāk nodarbības Svētdienas skola

Pirmajā nodarbībā paredzēta iespēja iepazīties ar Svētdienas skolas skolotājiem: Viju (svētdienas skolas vadītāja) , Ivetu, Janu un Robertu.

Bērni ar vecākiem aicināti uz dievkalpojumu, pēc grēksūdzes lūgšanas bērni dosies ar skolotājiem uz nodarbībām (telpās vai dabā, atkarībā no laika apstākļiem).

Vadītāja: Vija Pika, mob. tālr.: 20255423, e-pasts: vija.pika@inbox.lv

Skolotāja: Iveta Cīrule, mob. tālr. 26448709, e-pasts: garsavica@gmail.com

Skolot.aja: Jana Druzika, mob. 28713543

_______________________________________________________

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums 

Šodien notika svētdienas skolas mācību gada noslēgums. Šoreiz visi audzēkņi piedalijās dievkalpojumā kopā ar draudzes locekļiem. Pēc dievkalpojuma bija bērniem un vecākiem bija mazs cienasts, kuru bija sarūpējusi svētdienas skolas vadītāja. Bērni tagad ies vasaras brīvlaikā līdz oktobrim. Par nākamā māciba gada programu tiks ievietota informācija vasaras beigās.

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

Alda Janaiša teksts

Ērikas Traubērgas foto

—————————————————————————————————————-

18.12.2016. gadā

Ceturtajā Adventes svētdienā svētdienas skolas audzēkņi savā nodarbībā cepa piparkūkas. Šī nodādrbe viņiem labi patīk, jo katrs var izpausties ra savu izdomu. Bija liela jautrība, kā arī gandarījums par paveikto.

Foto reportāža no nodarbības

————————————————————————————————————

Jaunais 2016/2017. mācību gads.

2.oktobra rīts. Līst lietus, bet bērnus tas nebaida un dodas uz baznīcu, lai uzsāktu svētdienas skolas jauno mācību gadu. Pirms nodarbību sākuma mācītājs dievkalpojuma sākumā aicināja visus bērnus kopā ar skolotājiem pie altāra, kur skolotājas amatā tika iesvētīta Iveta Cīrule.

Svētdienas skolas nodarbības notiek Ķemeru bibliotēkā, kā arī tas notika jau iepriekšējos gadus. 

Svētdienas skolas audzēkņi ir sadalīti trijās grupiņās:

Mazulīši no 3 – 5, skolotāja Vija Pika

Juniori 6 – 10, skolotāja Andželika Grīnberga

Jauniešu grupa 11 – 15, skolotāja Iveta Cīrule

Nodarbības notiek katra mēneša pirmo un trešo svētdienu.

Ja kāds vēl vēlas pieteikties, tad tas vēl ir iespējams pie svētdienas skolas vadītājas Andželikas Grīnbergas.

Svētdienas skolas pirmā mācību diena Pļaujas svētkos

Rakstu sagatavoja: Aldis Janaitis

Fotografēja: Ērika Traubrega

———————————————————————————————————–

Mācību gads ir beidzies  2016. gada 29.maijā

Šodien dievkalpojums notika kopā ar svētdienas skolas audzēkņiem, jo ar šodienu Skolas audzēkņiem iesākas vasaras brīvlaiks. Pēc dievkalpojuma bērni kopā ar skolotājām devās baznīcas dārzā, kur bija sarīkots neliels pikniks, kā arī gāja rotaļās un noslēgumā audzēkņi apsveica savas skolotājas.

Svētdienas skola atkal atsāksies rudenī ar jaunu mācības programmu.

Svētdienas skolas noslēguma pasākums

—————————————————————————————————————–

Lieldienas svētdienas skolā 

Kā jau katru gadu ir Lieldienas, tā pat arī šogad svinēja Kristus augšāmcelšanās svētkus. Dievkalpojums kopā ar visiem svētdienas skolas audzēkņiem iesākās baznīcā. Pēc grēksūdzes mācītājs deva svētību visiem audzēkņiem un tie devās uz bibliotēku, lai izrotātu Lieldienas koku. Pēc dievkalpojuma uz turieni devās arī visa pārējā draudze, lai kopīgu svinētu Kristus augšāmcelšanās svētkus.

Foto reportāža: Svētku mielasts

————————————————————————————————————-

Mācību gada beigas.

31. maijā 2015. gadā Ķemeru draudzē notika svētdienas skolas noslēguma pasākums, kurā audzēkņi draudzes locekļiem sniedza priekšnesumus. Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis, kuru apmeklēja arī Pepija. Pepijas vadībā notika dažādas atrakcijas, kurās bērni aktīvi piedalījās. Nākamais mācību gads atsāksies rudenī. Lūdzu sekot informācijai.

Foto reportāža:Svētdienas skolas noslēgums

————————————————————————————————————-

Lieldienas 2015. gadā.

Lieldienu rītā, kad draudzes locekļi devās uz dievkalpojumu svētdienas skolas audzēkņi pulcējās Ķemeru bibliotēkā, kur skolotājiem un vecākiem krāsoja olas. Pēc nodarbībām bērni varēja priecāties par paveikto sēžot pie kopgalda.

Foto reportāžu skatieties pielikumā:

Draudzes svētdienas skolas nodarbības 2015. gada Lieldienās

———————————————————————————————————–

Kā bērni sagaida Adventes laiku.

2014. gada pirmajā Adventes svētdienā svētdienas skolas audzēkņi gatavoja piparkūkas. Nākamā svētdienā viņu darbi tika izstādīti baznīcā un varēja apskatīt katrs dievkalpojuma apmeklētājs.

Foto reportāžu skatieties pielikumā:

Svētdienas skolas nodarbība pirmajā Adventē 2014. gadā

———————————————————————————————————–

Ciemos pie draudzes mācītāja

100_78542014.gada 5. jūlija rītā draudzes svētdienskolas audzēkņi ciemojās pie sava mācītāja un svētdienskolas vadītājas. Bērni bija aizņemti ar aktivitātēm visu dienu. Pirmais darbiņš, kas bija jāpaveic, jāuzceļ teltis. Pēc tam sekoja lekcija par baušļiem. Nevarējām iztikt bez pusdienošanas. Spēkus vajadzēja uzkrāt tālākam posmam. Tika apgleznota siena. Uz sienas tika uzzīmēti eņģeļa spārni pie kuriem katrs varēja nofotografēties. Pēc tam bērni uz   sagatavojās sikspārņu naktij. No voiloka tika izgriezti sikspārņi, kuri tika piesprausti pie krūtīm pirms došanās uz “Meža māju. Tur svētdienskolas audzēkņi rādīja leļļu teātri sikspārņu nakts apmeklētājiem.  Ciemošanās pie mācītāja noslēdzās ar vakarēšanu pie ugunskura.

Foto attēlus skatīt šeit:https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=svetdienasskolavienudienupiesavamacitaja05.07.2014.

photo Svētdien 18. maijā svētdienas skola atzīmēja mācība gada noslēgumu. Pasākums tika ievadīts ar dievkalpojumu. Pēc dievkalpojuma bija bērniem neliela ekskursija pa baznīcu un pēc tam vadoties pēc norādēm bija jāsameklē BĪBELE, kura bija noslēpta. Pasākums beidzās ar mielastu un skolēniem tika pasniegtas dāvanas par čaklu svētdienas skolas apmeklēšanu.

Svētdienas skolas audzēkņu uzstāšanās 25. decembrī Ziemassvētku dienas dievkalpojumā:

https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=ziemassvetkudiekalpojums2013.gada25.decembri

Svētdienas skolas nodarbības:

https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=svetdienasskolasnodarbibas

Komentāri ir izslēgtiSvētdienas skola

Pirmā Advente

DSC_1161

30. novembrī iesākās 1. Adventes nedēļa. Mūsu draudzē tā iesākās ar dievkalpojumu, kuŗā tika iesvētīti Adventes vainadziņi. Pēc dievkalpojuma notika koncerts, kas radīja vēl lielāku noskaņu. Koncertā piedalijās Mārupes mūzikas un mākslas skolas meiteņu koris “SKAŅA”, senioru ansamblis “PĪLĀDZIS”, jauktais koris “SONANTE”

Izsakām vislielāko pateicību pašdarbību kolektīvu vadītājiem par jauko izpildījumu.

Foto reportāža no pirmās Adventes dievkalpojuma

Komentāri ir izslēgtiPirmā Advente

Latvijai 96

18. novembrī 2014. gadā notika ekumēniskais dievkalpojums, kurā bez dažādu konfesiju garīdzniekiem piedalijās arī Ķemeros esošo iestāžu vadītāji. Viņi lielajā draudzes lūgšanā aizlūdz katrs par savu pārstāvēto iestāžu vajadzībām un par Ķemeru attīstību.

Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Atis Grinbergs.

Foto reportāža no svētku dievkalpojuma

Komentāri ir izslēgtiLatvijai 96

Lāpu gājiens

4

11. novembra vakarā Ķemeru skolēni un iedzīvotāji pulcējās pie skolas, lai dotos lāpu gājienā. Gājiens tumsā izskatijās, kā plūstoša uguns upe, kas plūda Ķemeru ev. lut. baznīcas virzienā. Baznīcas teritorijā atrodas piemineklis pirmā pasaules kara kritušiem. Pie pieminekļa tika noturēts piemiņas brīdis un tika aizdegtas svecītes. Tad gājiens devās Ķemeru parku, kur pie pareizticīgo baznīcas ir otrā piemiņas vieta pirmās pasaules kara kritušajiem. Tag gājiens devās atpakaļ uz skolu, kur tika dzrta kārsta tēja un dziedātas karavīru dziesmas.

Foto reportāza no lāpu gājiena

Komentāri ir izslēgtiLāpu gājiens

Pārgājiens uz Ķemeru tīreļa laipām

2120.septembra rītā draudzes locekļi pulcējās pie Ķemeru bibliotēkas, lai dotos nelielā pārgājienā uz tīreļa laipām un vērotu dažādus Dieva radītus darbus. Tur bija daudz kas pamanāms. Zirnekļi savilkuši tīklus tik ģeometriski precīzi bez jeb kādiem mērījumiem. Tāpat ļoti jauki izskatījās, kā mostas purvs pēc nakts miera. Koku galotnēs parādījās pirmie saules stari un no skatu torņa redzams, kā pamazām izklīst migla. Tā atradās dažādos līmeņos. Vietām atradās virs koku galiem. Citur līdz ar purva virsmu, bet virs dabīgi izveidotiem ezeriņiem tā cēlās gaisā, kā dūmu mākonis. Pārgājienu noslēdzām pie draudzes mācītāja mājās, kur visi kopīgi ieturējām maltīti un pārrunājām redzēto un izjusto.

Pārgājiena foto reportāža:Pārgājiens uz Ķemeru tīreļa laipām

Komentāri ir izslēgtiPārgājiens uz Ķemeru tīreļa laipām

Ķemeru svētki 2014

168. augusta vakarā pie paviljona “Ķirzaciņas” Ķemeru svētkus ieskandināja Rīgas skolēnu pils akordeonistu ansamblis “OPUSS”, bet nākošā dienā visas dienas garumā Ķemeru jaunajā parkā notika dažādas aktivitātes. Arī mūsu draudzes svētdienas skolas skolotāji bija parūpējušies par svētkiem. Draudzes teltī bija dažādi uzdevumi, kur vajadzēja pēc sataustīšanas atminēt,  kas atrodas maisiņos un pēc smaržas, kas atrodas burciņās. Uzvarētāji saņēma balvas. Noslēgumā visi dalībnieki varēja cienāties ar torti un kafiju.

Paldies draudzes locekļiem, kas ņēma dalību šajos svētkos.

Foto reportāža Ķemeru svētki:https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=kemerusvetki2014

Komentāri ir izslēgtiĶemeru svētki 2014

Baznīcas dienas 2014. Cēsīs

 

10

Pirms izbraukšanas uz Cēsīm

31. jūlija rītā Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes no visiem novadiem devās uz Cēsīm, kur no 31. jūlija līdz 2. augustam notika jau pēc kārtas trešās BAZNĪCAS DIENAS. Lai gan šīs BAZNĪCAS DIENAS nebija tik kupli apmeklētas, kā iepriekšējās, tomēr bija piesātinātas ar dažādām interesantām lekcijām, koncertiem, darbnīcām, pārrunām un nodarbībām.

No mūsu draudzes arī deviņi draudzes locekļi devās uz Cēsīm, lai varētu piedalīties šajās dienās. Ne tikai piedalīties, bet arī garīgi sevi uzlādēt, lai tālāk turpinātu kalpot ar iegūto Dieva spēku un stiprinājumu savā draudzē.

Mēs esam ļoti pateicīgi BAZNĪCAS DIENU organizatoriem, par viņu centību, rūpēm un gādību, kā arī par viņu negulētām naktīm. Lai Dievs jūs svētī un dod jums spēku turpmākā kalpošanā un arī darbā!

Vissirsnīgākais paldies jums visiem, kas piedalījās šajās dienās.

Foto reportāža Baznīcas dienas 2014 https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=baznicasdienas2014cesis

Draudzes priekšnieks:

Aldis Janaitis

Komentāri ir izslēgtiBaznīcas dienas 2014. Cēsīs

Talka

100_6063Kā jau visā Latvijā un mūsu pilsētā Tāpat arī mūsu draudze sapulcējā, lai sakoptu savu pakārtni. Talkotāji sadalijās trijās grupās. Viena grupa sakopa baznēcas iekšpusi, bet pārējās divas strādāja ārpusē. Apgrieza košumu krūmiņus  un savāca sagrābtās pērnā gada lapas un sakritušos zarus.

Pēc kartīga padarīta darba visi talkotāji ieturēja pusdienas.

Fotogrāfijas par talkas norisi skatīt šeit : https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=talka26.aprili2014.gadakemerubaznica

Komentāri ir izslēgtiTalka

Godināšanas vakars

7

Kā jau katru gadu tā pat arī šinī gadā. Mazais Ķemeru ganāmais pulciņš sestdienas naktī sapulcējās pie ugunskura baznīcas priekšā, lai sagaidītu Kristus augšāmcelšanos un Viņu godinātu. Lieldienas rīta dievkalpojumā piedajijās daudz vairāk dievlūdzēju. Tai skaitā arī bērni, kuriem mācītājs bija sagatavojis īpašu uzrunu.

Komentāri ir izslēgtiGodināšanas vakars

Jauni draudzes locekļi

2014.gada 12. janvārī draudzes locekļu pulkam pievienojās pieci jauni draudzes locekļi.

9

 

 

 

Komentāri ir izslēgtiJauni draudzes locekļi

Sadraudzība

Kā jau katru gadu, tā pat arī šogad 26.decembrī draudze sanāca kopā, lai svinētu Kristus piedzimšanas svētkus. Ja citus gadus tas notika mazākā pulciņā, tad šoreiz mēs bijām diezgan lielākā skaitā. Bērni sniedza savus sagatavotos priekšnesumus un attiecīgi saņēma dāvanas. Sadraudzības brīdis pagāja ātri, jo to visu papildināja ziemas svētku dziesmu skaņas.

IMG_0507

 

Komentāri ir izslēgtiSadraudzība

Dievkalpojums

25.decembrī Kristus dzimšanas dienā notika dievkalpojums ar draudzes
svētdienas skolas audzēkņu piedalīšanos. Bērni draudzes locekļus iepriecināja ar vairākām Ziemassvētku dziesmām un kokles skaņām.

4 (1)

 

 

 

Komentāri ir izslēgtiDievkalpojums

Sonata koncerts

Katru gadu pirmā Adventes svētdienā Ķemeru ev. lut. baznīcā notiek jauktā kora “SONANTA” koncerts. Mākslinieciskā vadītāja Inga Graumane Kormeistare Aija Bogdane Koncertmeistare Inga Graumane. Šis pasākums mums jau ir izveidojies par tradīciju. Koncerta IMG_0436sniegumā draudzes locekļi un ķemernieki tiek iepriecināti šim laikam atbilstošām dziesmām. Skumji ir, ka šādos pasākumos piedalās maz apmeklētāju. Pēc koncerta koris devās uz sanatoriju “Jaunķemeri”, kur tika iesvētīts iestādes Adventa vainags. Svētbrīdi vadīja draudzes mācītājs Atis Grīnbergs.

Komentāri ir izslēgtiSonata koncerts

Ķemeru draudze Bauskā

15. septembra rītā draudzes locekļi pulcējās pie Ķemeru dzelzceļa stacijas, lai dotos uz Bausku. Šajā dienā dievkalpojums nenotika, kā tas parasti notiek katru sētdienu 7 (3)mūsu baznīcā, bet gan kopā ar draudzi Bauskā. Kad autobuss piebrauca pie baznīcas redzējām, ka mēs esam ļoti gaidīti viesi. Dievkalpojumu vadīja abu draudžu mācītāji. Pēc dievkalpojuma draudzes mācītājs un draudzes locekle Zenta mums iepazīstināja ar savas  draudzes vēsturi, kā arī izrādīja Bauskas pili un tās apkārtni. Draudzes namā, kura atrodas tur pat blakus baznīcai. Notika sadraudzības brīdis, kurā apmainījāmies ar sagatavotām dāvaniņām. Pēc sadraudzības mielasta devāmies uz Rundāles pili, kas mūs sagaidīja visā savā krāšņumā. Tur mēs aplūkojām pili un ar mazu auto vilcieniņu devāmies aplūkot pils dārzu. Pils dārza gids mūs iepazīstināja ar tur iestādītajiem košumkrūmiem un ziediem, kuri grezno pils dārzu pavasarī, vasarā un krāšnainajā rudenī.

Komentāri ir izslēgtiĶemeru draudze Bauskā

Ķemeru svētki 9.-10. augustā 2013.gadā

Kurorta_pilsetas_sirds_-_Kemer_65Kā jau katru gadu, arī šogad augusta vidū – 9. un 10. augustā – notika gadskārtējie Ķemeru svētki.

Norišu  klāsts plānots gana plašs, un ko interesantu sev varēs atrast ikviens –  gan sporta aktivitāšu piekritēji, gan mierīgākas izklaides un kultūras  pasākumu atbalstītāji.

Svētkus  atklās nu jau tradicionālais nakts koncerts pie sēravota paviljona  „Ķirzaciņa” 9. augusta vakarā, kura klausītājus šoreiz priecēs „Barona  ielas saksofonu kvartets”. Savukārt, 10. augustā kultūras norises  turpināsies ar dažādiem priekšnesumiem uz brīvdabas skatuves. Rītu  plkst. 11:00 ieskandina mājinieki – Ķemeru vidusskolas radošie  kolektīvi, kuriem pievienojas viesi no Kauguriem – popugrupa „Visi kā  viens”, kas skatītājus jau priecēja arī pagājušajā gadā. Pēc tam skatuvi  pārņema šo svētku redzamākais jaunums – hip-hop, break-dance un  street-dance paraugdemonstrējumi gan Latvijā jau pazīstamu, gan jaunu  mākslinieku izpildījumā. Dienas beigās, plkst. 21:00 uz skatuves kāpa  Latvijā pazīstamā grupa „Sestā Jūdze”.

Turpinot  pagājušajā gadā iesāktās tradīcijas, par īstu kultūras centru svētku  laikā pārvētās Ķemeru bibliotēka. Šogad tajā varēja iepazīt  mākslinieces Ingunas Radziņas veidotās lelles, kas tapušas Jūrmalas  teātra leļļu studijas izrādēm. Gan mazi, gan lieli varēja lelles kārtīgi  apskatīt, ar tām fotografēties un uzzināt daudz kā jauna – ne velti  izstādei dots nosaukums „Brīnumainā pasaule”. Tāpat bibliotēkā būs  apskatāma Nāburgu dzimtas gleznu izstāde, kas veidota, atzīmējot jau 4.  paaudzē Ķemeros dzīvojošās dzimtas simtgadi. Daudz interesanta solīja arī  plānotā Jūrmalas suņu izstāde, kuras ietvaros arī šogad notika pērn  lielu popularitāti ieguvusī ķemernieku bezšķirnes suņu izstāde. Protams,  nav aizmirsts arī par Ķemeru galvenajām bagātībām – pie sēravota  „Ķirzaciņa” svētku laikā notika sērūdeņu un dūņu izzināšanai veltītas  aktivitātes, savukārt, pie Ķemeru lielā tīreļa, kas ir galvenā sērūdeņu  veidošanās vieta Ķemeru apkārtnē, Dabas aizsardzības pārvaldes  speciālistu vadībā notika ķemernieku un citu Latvijas iedzīvotāju tik  iemīļotās rekonstruētās tīreļa laipas atklāšanai veltītas izglītojošas  aktivitātes.

Un visbeidzot,  protams, sporta sacensības, kas arī kļuvušas par Ķemeru svētku  neatņemamu sastāvdaļu. Spēkiem mēroties varēs orientēšanās sportā,  volejbolā (šogad trīs laukumos!), šaušanā, virves vilkšanā, Anniņas  kurpes mešanā, būs arī jautrības stafetes, piepūšamās atrakcijas,  vizināšanās ar zirgiem u.c.

Pasākumu  rīkoja Ķemeru iedzīvotāju biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības  pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju, Ķemeru bibliotēku, Ķemeru  vidusskolu, Ķemeru luterāņu baznīcu, finansiāli atbalsta Jūrmalas pilsētas dome.

13-1

Komentāri ir izslēgtiĶemeru svētki 9.-10. augustā 2013.gadā

Ciemojas Bauskas draudze

2013.gada 14. jūlijā Ķemeru draudzi apmeklēja Bauskas draudze. Kopīgi piedalijās dievkalpojumā.

6

Pēc dievkalpojuma bija sadraudzības brīdis, kurā ciemiņi tika iepazīstināti ar draudzes vēsturi un draudzes dzīvi. Pēc sadraudzības tika noorganizēta neliela ekskursija pa Ķemeriem. Ciemiņi bija sašutusi par Ķemeru stāvokli, jo atmiņā bija palikusi šī vieta, kā skaists kūrorts.

 

Komentāri ir izslēgtiCiemojas Bauskas draudze

Adventas laika ieskaņas koncerts

2012.gada 2.decembrī pēc dievkalpojuma notika Adventas laika ieskaņas koncerts. Koncertā piedalijās koris “SONANTA” un Jaunmārupes bērnu koris. Pēc koncerta bija maza tējas paauze. Pēc iesildīšanās abi kori devās uz sanatoriju Jaunķemeri. Sanatorijā draudzes mācītāja Ata Grīnberga vadībā un ar koru diesmām tika iededzināta pirmā svece Sanatorijas Adventas vainagā.

Komentāri ir izslēgtiAdventas laika ieskaņas koncerts

Svētki Ķemeros

Kā jau katru gadu, tāpat arī šogad notika Ķemeru svētki. Jau no agra rīta Ķemernieki pulcējās jaunajā parkā. Svētkus ievadīja bērnu rīts, kuru vadīja draudzes mācītājs Atis Grīnbergs. Pasākumā piedalījās dažādi bērnu pašdarbības kolektīvi. Vēl bija izveidotas dažādas darbnīcas, kur varēja bērni paši pagatavot sev tīkamas lietiņas.

Vienu no vairākām darbnīcām bija izveidojusi mūsu draudze, kurā notika svētdienas skola brīvajā dabā. Tur pulcējās daudz bērnu un gatavoja no papīra eņģelīšus, kā arī kuģīšus un kartiņas. Svētdienas skolu vadīja Vija Pika kopā ar Gaidu Niedri un Dinu Bērziņu. Pēc svētdienas skolas dalībnieki tika cienāti ar kūku un kafiju.

Komentāri ir izslēgtiSvētki Ķemeros

Ķemernieki vienojas kopīgā lūgšanā par savas dzīvesvietas un visas valsts nākotni

Ķemeru luterāņu baznīcā notika Latvijas 93. gadadienai veltīts ekumēniskais dievkalpojums. Aicinājumam kopīgi lūgt par valsts un Ķemeru nākotni bija atsaucies gan LELB Rīgas arhidiecēzes bīskaps Guntars Dimants, kurš pats savulaik bijis Ķemeru draudzes gans, gan Jūrmalas katoļu draudžu priesteris Rolands Šakals, gan Ķemeru baptistu draudzes sludinātājs Ivans Rošiors. Pārstāvētas bija arī visas Ķemeros esošās sabiedriski nozīmīgās institūcijas – iedzīvotāju biedrība, vidusskola, bērnudārzs „Pienenīte”, bērnunams „Sprīdītis”, pansionāts „Dzimtene, SIVA dienas centrs, bibliotēka un Dabas aizsardzības pārvalde. Dievkalpojumā pavisam piedalījās vairāk nekā 70 cilvēku.

Kopīgajā lūgšanā, kur savu vārdu teica visu iepriekš minēto institūciju pārstāvji, tika aizlūgts gan par Ķemeros mītošo dzīves pabērnu likteni un sabiedrības izpratnes veicināšanu, gan par visu Ķemeros esošo iestāžu turpmāko darbību un to neatsveramo lomu dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā, gan arī par bagātīgo dabas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanu. Vairākkārt tika pieminēta nepieciešamība novērst nesaprašanos un vairot vienotību ķemernieku starpā, taču galvenais, kas tika uzsvērts visa dievkalpojuma laikā – nākotnes veidošana sākas katram ar sevi. Ikvienam ir jāapzinās sava atbildība, spēja mainīt un mainīties pašam, sava loma vietējā sabiedrībā un kopīgā spēja ietekmēt notikumu attīstību. Tā vietā, lai gaidītu uz kādu augstāku laicīgu varu „no malas”, kas nāks un ieviesīs kārtību, ir jāpaļaujas uz Dievu un jāsāk rīkoties pašiem, vispirms, pēc mācītāja Grīnberga vārdiem, „noārdot graustus pašiem sevī”. Lai apliecinātu šo apņemšanos, visi dievkalpojuma laikā savāktie ziedojumi – kopsummā vairāk nekā 100 Ls – tiks izmantoti šobrīd, iespējams, visneapskaužamākajā situācijā nonākušajai Ķemeru iestādei – bērnudārzam „Pienenīte”. Paldies visiem!

Komentāri ir izslēgtiĶemernieki vienojas kopīgā lūgšanā par savas dzīvesvietas un visas valsts nākotni