Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps 100:2)

Baznīcas dienas 2014. Cēsīs

 

10

Pirms izbraukšanas uz Cēsīm

31. jūlija rītā Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes no visiem novadiem devās uz Cēsīm, kur no 31. jūlija līdz 2. augustam notika jau pēc kārtas trešās BAZNĪCAS DIENAS. Lai gan šīs BAZNĪCAS DIENAS nebija tik kupli apmeklētas, kā iepriekšējās, tomēr bija piesātinātas ar dažādām interesantām lekcijām, koncertiem, darbnīcām, pārrunām un nodarbībām.

No mūsu draudzes arī deviņi draudzes locekļi devās uz Cēsīm, lai varētu piedalīties šajās dienās. Ne tikai piedalīties, bet arī garīgi sevi uzlādēt, lai tālāk turpinātu kalpot ar iegūto Dieva spēku un stiprinājumu savā draudzē.

Mēs esam ļoti pateicīgi BAZNĪCAS DIENU organizatoriem, par viņu centību, rūpēm un gādību, kā arī par viņu negulētām naktīm. Lai Dievs jūs svētī un dod jums spēku turpmākā kalpošanā un arī darbā!

Vissirsnīgākais paldies jums visiem, kas piedalījās šajās dienās.

Foto reportāža Baznīcas dienas 2014 https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=baznicasdienas2014cesis

Draudzes priekšnieks:

Aldis Janaitis

Komentāri ir izslēgtiBaznīcas dienas 2014. Cēsīs

Komentāri ir slēgti.