Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

 Baznīcu nakts Ķemeru draudzē 27.maijā 

27. maijā visā Latvijā notika Baznīcu Nakts pasākumi. Jau tradicionāli, pasākumā iesaistījās arī Ķemeru luterāņu baznīca. Šogad aicinājām uz diviem brīnišķīgiem koncertiem – vispirms, piedalījās brīnišķīgais NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola mežragu klases audzēkņi Gata Evelona vadībā. Savukārt, pēc tam baznīcu pieskandināja varenās vīru kora Tēvzeme un skanīgās jauktā kora Vanema balsis, apvienojoties kopīgā koncertā, kurā bija iespēja izbaudīt arī Dziesmu svētku noskaņas.

Komentāri ir izslēgti Baznīcu nakts Ķemeru draudzē 27.maijā 

Komentāri ir slēgti.