Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. (Mt 5:8)

ĶEMERU evanģēliski luteriskajai baznīcai 120

Ķemeru evaņģēliski luteriskā baznīca jau pastāv 120 gadu. Tā savu darbību nekad nebija pārtraukusi, pat padomju laikos, kad daudzas baznīcas tika slēgtas.

  1. un 18. jūnijā notika baznīcā dažādi baznīcas jubilejas pasākumi. Pirmajā dienā jubilejas pasākums iesākās ar rīta svētbrīdi, kurā piedalījās arhibīskaps Jānis Vanags, prāvests Andris Krauliņš, Slokas draudzes mācītājs Aivars Gusevs, Dubultu draudzes mācītājs Arnis Bušs, svētbrīdi vadīja Ķemeru draudzes mācītājs Atis Grīnbergs. Sprediķi sacīja arhibīskaps Jānis Vanags.

Pēc svētbrīža draudzes vārdā tika izteikta pateicība visiem, kuri iesaistījās baznīcas restaurācijas finansēšanā un restaurācijas darbu veikšanā.

Liela pateicība Jūrmalas pilsētas domei, kas no kopīgā finansējuma piešķīra vislielāko daļu baznīcas –  valsts kultūras pieminekļa – restaurācijai. Tāpat pateicība tika izteikta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

Par skaisti paveikto darbu pateicību saņēma restaurācijas darbu izpildītāji “SIA VELVE”, tās vadītājs Egils Elksnis.

Sirsnīgs paldies mūsu draudzei par ziedojumiem līdzfinansējumam,

bez kura nebūtu iespēja saņemt finansējumu un veikt restaurācijas darbus,  lai mēs ieraudzītu tik skaistu dievnamu. Paldies arī visiem draudzes locekļiem, kuri ziedoja savu brīvo laiku, lai katru sestdienu sakoptu baznīcu svētdienas dievkalpojumam restaurācijas darbu laikā.

Uz baznīcas jubileju bija atbraukuši arī pārstāvji no Kristiānas draudzes Lingbijā, kas atrodas Kopenhāgenas priekšpilsētā, Dānijā. Šī draudze jau divdesmit piecus gadus ir mūsu māsu draudze.

Saviesīgais brīdis notika “Meža mājā”, jeb kā to sauca pirmās Latvijas neatkarības laikā “Jautrais ods”.

  1. jūnijā Pateicības dievkalpojumā piedalījās bijušais draudzes mācītājs Guntars Dimants, kurš arī noturēja sprediķi. Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Atis Grīnbergs. Pēc dievkalpojuma bija svētku koncerts. Koncertā garīgās dziesmas izpildīja LR Zemessardzes koris Ārija Šķepasta vadībā.

Alda Janaiša teksts

Ērikas Traubergas foto

Baznīcai 120 otrā diena 2017. gadā 18. jūnijā

Svētku saviesība “Mežamājā”

Pateicības dievkalpojuma foto reportāža

Komentāri ir izslēgtiĶEMERU evanģēliski luteriskajai baznīcai 120

Komentāri ir slēgti.