Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Koncerta ieraksts Ķemeru baznīcā

Koncerts 2020.g. 30.augustā, Ķemeru ev.lut.baznīcā

Komentāri ir izslēgtiKoncerta ieraksts Ķemeru baznīcā

Komentāri ir slēgti.