Dievs ar mums. (Mt 1:23)

Šodien vārdadienas svin Tālivaldis, Mareks

Kontakti

 

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
Ķemeru ev. lut. draudze

Andreja Upīša 18, Jūrmala, LV – 2012
Reģ Nr.90000299714
A/S SEB Latvijas Unibanka
konta Nr. LV10UNLA0010000701304

krājkonts Nr. LV76UNLA0050018971131
Draudzes e-pasts: kemeruevlutdraudze@gmail.com

Mācītājs Kārlis mob.25977777,

e-pasts rozentals777@gmil.com

Priekšniece Ērika mob.26593425,

e-pasts  trauberga7@inbox.lv