Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Kontakti

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Ķemeru draudze

Andreja Upīša 18, Jūrmala, LV – 2012
Reģ Nr.90000299714
A/S SEB Latvijas Unibanka
konta Nr. LV10UNLA0010000701304

Draudzes e-pasts: kemeruevlutdraudze@gmail.com

Draudzes mācītājs Aivars Gusevs

e-pasts  aivars.gusevs@lelb.lv

mob. 29574349

Draudzes priekšnieks Arturs Druziks

mob. 29463559

e-pasts   adruziks@inbox.lv