Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. (Mt 4:4)

Šodien vārdadienas svin Judīte, Guna

Kontakti

 

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
Ķemeru ev. lut. draudze

Andreja Upīša 18, Jūrmala, LV – 2012
Reģ Nr.90000299714
A/S SEB Latvijas Unibanka
konta Nr. LV10UNLA0010000701304

Lūdzam, kuri vēlas ziedot restaurācijai ziedojumu konta:Nr. LV10UNLA0010000701304 ar norādi (dievnama restaurācijai)

krājkonts Nr. LV76UNLA0050018971131
Draudzes e-pasts: kemeruevlutdraudze@gmail.com

Mācītājs Kārlis mob.25977777,

e-pasts rozentals777@gmil.com

Priekšniece Ērika mob.26593425,

e-pasts  trauberga7@inbox.lv

Aicinājums draudzes nama celtniecībai ziedotājiem
Draudzes locekļu aptaujā un pārvaldes komisijas sēdē tika noskaidrots viedoklis par draudzes nama celtniecības nepieciešamību. Ņemot vērā, ka celtniecības darbu izmaksas pārsniegtu 60 tūkstošus euro, draudzes namam ziedojuma kontā ir 6 700 euro, kā arī 10 000 euro varētu saņemt no Vācijas, tas sastādītu tikai aptuveni ¼ daļu no nepieciešamās summas, kā arī pašlaik neredzam nama pielietojumu un apsaimniekošanas izdevumu nosegšanu tuvākajā nākotnē.
Draudzes nama celtniecībai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti Jūrmalas mūzikas skolas ērģeļu pārvešanai un uzstādīšanai mūsu baznīcā. Tās dotu iespēju skanēt ērģeļu mūzikai dievkalpojumos, koncertos, kā arī radītu iespēju uzstāties mūzikas skolas jaunajiem ērģelniekiem.
Lūdzam ziedotājus izteikt savu viedokli vai pretenzijas līdz š.g.30.maijam.