Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. (Mt 6:31)

Kontakti

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
Ķemeru ev. lut. draudze

Andreja Upīša 18, Jūrmala, LV – 2012
Reģ Nr.90000299714
A/S SEB Latvijas Unibanka
konta Nr. LV10UNLA0010000701304

Draudzes e-pasts: kemeruevlutdraudze@gmail.com

Mācītājs Kārlis Rozentāls mob.25977777,

e-pasts rozentals777@gmail.com

Priekšnieks Arturs Druziks mob. 29463559

e-pasts   adruziks@inbox.lv