Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. (Mt 5:8)

Lāpu gājiens

4

11. novembra vakarā Ķemeru skolēni un iedzīvotāji pulcējās pie skolas, lai dotos lāpu gājienā. Gājiens tumsā izskatijās, kā plūstoša uguns upe, kas plūda Ķemeru ev. lut. baznīcas virzienā. Baznīcas teritorijā atrodas piemineklis pirmā pasaules kara kritušiem. Pie pieminekļa tika noturēts piemiņas brīdis un tika aizdegtas svecītes. Tad gājiens devās Ķemeru parku, kur pie pareizticīgo baznīcas ir otrā piemiņas vieta pirmās pasaules kara kritušajiem. Tag gājiens devās atpakaļ uz skolu, kur tika dzrta kārsta tēja un dziedātas karavīru dziesmas.

Foto reportāza no lāpu gājiena

Komentāri ir izslēgtiLāpu gājiens

Komentāri ir slēgti.