Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Pandēmijas laikā

Ķemeru luterāņu baznīca ir atvērta un pieejama ikvienam arī šajā sarežģītajā laikā!
Apmeklējot mūs laika posmā līdz 15. novembrim, jāievēro šādi nosacījumi:
• baznīca ir atvērta individuālām lūgšanām:
o sestdienās 11.00 – 17.00
o svētdienās 10.00 – 17.00
• svētdienās no 10.00 līdz 13.00 baznīcā kalpo mācītājs, lai nodrošinātu iespēju individuāli saņemt grēku piedošanas pasludinājumu un Svēto Vakarēdienu;
• baznīcas apmeklējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.
Tāpat kā iepriekš, uzturoties baznīcā jālieto sejas maska, jāievēro distancēšanās un jādezinficē rokas.

Komentāri ir izslēgtiPandēmijas laikā

Komentāri ir slēgti.