Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. (Mt 6:31)

Pateicība Dievam par mums piešķirto pagājušo, 2021.gadu!

 

Šis gads bija piepildīts ar aktīvu kalpošanu Dievam un draudzei.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā projekta

“Ķemeru luterāņu baznīcas zvana armatūras atjaunošana, elektroniskās apskaņošanas sistēmas uzstādīšana un torņa pulksteņa ciparnīcas atjaunošana” prasīja daudz aktīva darba, papildus organizējot Tehniskā apsekošanas Atzinuma saņemšanu par torņa zvana krēsla mehānisko stāvokli, kā arī Būvprojekta izstrādi “Pulksteņu uzstādīšana baznīcas tornī”, projekta dokumentu tulkošanas pakalpojumu ar apstiprinājumu, atjaunota baznīcas Tehniskā pase (inventarizācijas lieta) Kadastra Nr.13000263405. Lai veidotu drošu vidi  pulksteņu pieslēgumam, tika ierīkots elektrības zemējums.

Projekta rezultāts īstenojās 13.oktobrī, skanot stundu zvanam un pulksteņu izgaismojumam.

Sākot ar februāri, baznīca bija atvērta katru darba dienu interjera apskatei caur stiklotajām durvīm, bet pilnībā atvērta sestdienās, svētdienās un trešdienas vakaros.

 Draudzes locekļi un mācītājs Kārlis aktīvi piedalījās baznīcas ārpuses sakopšanas talkās pavasarī (24.apr.) un rudenī (30.okt.).

Tika veikta veco koku(ozolu un melnalkšņu) nozāģēšana un dažu citu koku vainagošana.

Draudzes locekļi kopā mācītāju Kārli piedalījās izbraukumā pie citām draudzēm (ar dalību dievkalpojumā) –16.maijā uz Katlakalna draudzi un Budbergas draudzi, 25.jūlijā Straupes draudzi, 26.septembrī Nurmes draudzi. Papildus dalībai dievkalpojumam, tika apskatītas tuvākās interesantākās vietas (muižas u.c.), ceļojums pa Abavas upi ar plostu.

Vasaras periodā, pateicoties Irēnes aktīvai organizēšanai, notika īsie koncerti pēc dievkalpojuma svētdienās.

Ziemsvētku priekšvakarā (24.dec.), pateicoties Agneses organizēšanai, notika īsie koncerti ar vairāku dalībnieku piedalīšanos, ievērojot visus Covid-19 noteikumus.

Notika aktīva diakonijas vadītājas Janas saziņa ar draudzes seniorēm, galvenokārt sazinoties telefoniski, ievērojot Covid-19 noteikumus.

Ieraugot “grīdas sēni”, uzsāku saziņu ar Būvdarbu(restauratoru) uzņēmumu “Velve-AE” vadītāju, kopā organizējām sēnes izpēti Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienībā. Sēnes Bojātās grīdas seguma atjaunošanai darbu aprakstu un izmaksu tāmi iesniedzu dokumentus NKMP, taču finansējums tika atteikts, jo komisija uzskatīja, ka nav precīzi norādīts izpildāmo darbu apraksts.

 

Sirsnīga pateicība ikvienam draudzes loceklim, kurš ar savu atbalstu gan finansiāli, gan ieguldot laiku kalpošanā, ir uzlabojis dievnama saglabāšanu un veicinājis atvērta dievnama pieejamību ikvienam, kurš vēlas lūgt Dievu vai iepazīties ar dievnama interjeru, vairāk uzzinot par vēsturiskajiem notikumiem, to izpausmi būvniecībā u.t.t.

 

Par finansējumu

Esmu veikusi 129 bankas pārskaitījumus.

 

Projekta izmaksaskopā      20 837 EUR

Domes līdzfinansējums  13 390

Draudzes finansējums      5 438

Papildus (projekts fasādei,           2 009

atzinums, izziņa, tulkojumi)

 

Draudzes locekļa ikgadējo nodokli nav samaksājuši 12 draudzes locekļi.

 

Finanšu detalizēta atskaite būs pieejama draudzes mājas lapā, pēc LELB apstiprinājuma.

 

 

 

Pārskatu sagatavoja

Ērika Ligita Trauberga,

14.01.2022.

Komentāri ir izslēgtiPateicība Dievam par mums piešķirto pagājušo, 2021.gadu!

Komentāri ir slēgti.