Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Pirmā Advente

DSC_1161

30. novembrī iesākās 1. Adventes nedēļa. Mūsu draudzē tā iesākās ar dievkalpojumu, kuŗā tika iesvētīti Adventes vainadziņi. Pēc dievkalpojuma notika koncerts, kas radīja vēl lielāku noskaņu. Koncertā piedalijās Mārupes mūzikas un mākslas skolas meiteņu koris “SKAŅA”, senioru ansamblis “PĪLĀDZIS”, jauktais koris “SONANTE”

Izsakām vislielāko pateicību pašdarbību kolektīvu vadītājiem par jauko izpildījumu.

Foto reportāža no pirmās Adventes dievkalpojuma

Komentāri ir izslēgtiPirmā Advente

Komentāri ir slēgti.