Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Rīgas Mārtiņa draudzes koris Ķemeros

2. Adventē Ķemeru ev. lut. draudzē viesojās Mārtiņa draudzes koris. Pēc koncerta notika sadraudzības brīdis un dažādas mums interesējošas pārunas. Koris bija apmierināts ar uzņemšanu un solīja vēl kādu reizi atbraukt. Tas varētu būt pavasarī, ja mēs uzaicināsim.

Foto reportāža no 2. Adventes

A. Janaiša teksts

Ē. Traubergas foto

Komentāri ir izslēgtiRīgas Mārtiņa draudzes koris Ķemeros

Komentāri ir slēgti.