Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ 1:1)

Svētki Ķemeros

Kā jau katru gadu, tāpat arī šogad notika Ķemeru svētki. Jau no agra rīta Ķemernieki pulcējās jaunajā parkā. Svētkus ievadīja bērnu rīts, kuru vadīja draudzes mācītājs Atis Grīnbergs. Pasākumā piedalījās dažādi bērnu pašdarbības kolektīvi. Vēl bija izveidotas dažādas darbnīcas, kur varēja bērni paši pagatavot sev tīkamas lietiņas.

Vienu no vairākām darbnīcām bija izveidojusi mūsu draudze, kurā notika svētdienas skola brīvajā dabā. Tur pulcējās daudz bērnu un gatavoja no papīra eņģelīšus, kā arī kuģīšus un kartiņas. Svētdienas skolu vadīja Vija Pika kopā ar Gaidu Niedri un Dinu Bērziņu. Pēc svētdienas skolas dalībnieki tika cienāti ar kūku un kafiju.

Komentāri ir izslēgtiSvētki Ķemeros

Komentāri ir slēgti.