Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. (Mt 6:31)

Vecaja (stareca) Nikolaja Gurjanova pamācība

Mūsu dzīve ir svētīta… Dieva dāvana… Mūsos ir dārgums – dvēsele. Ja nosargāsim to, šajā laicīgajā dzīvē, kurā esam svētceļnieki, iemantosim Mūžīgo Dzīvību.

Meklē tīrību. Neklausies par otru sliktu un netīru… Nekavējies ļaunās domās. Bēdz no netainības… nekad nebaidies teikt taisnību, tikai ar lūgšanu – vispirms, lūdz no Dieva svētību…

Dzīvot vajag ne tikai sev…

Centieties klusām lūgties par visiem. Nekad neatgrūdiet un nepazemojiet…

Mūsu domām un vārdiem ir liela un spēcīga ietekme uz apkārtējo pasauli. Lūdziet ar asarām acīs par visiem – slimajiem, vājajiem, grēciniekiem, par tiem, par kuriem nelūdz neviens.

Neesiet pārlieku bargi. Pārlieka bardzība ir bīstama. Viņa apstādina dvēseli tikai iekšējam varoņdarbam, nedodot dziļumu. Esiet pielaidīgāki, nedzenieties pēc iekšējiem noteikumiem.

Sarunājieties domās ar Kungu un svētajiem. Centieties nemācīt, bet maigi ieteikt viens otram. Esiet patiesāki un vienkāršaki. Paskatieties apkārt – visa radība pateicas Kungam. Un jūs dzīvojiet mierā ar Dievu.

Paklausība… Tā sākas agrā bērnībā. Ar paklausību vecākiem. Tās mums ir pirmās mācību stundas no Kunga. Atceries, visi cilvēki ir vāji un mēdz būt netaisni. Mācieties piedot, neapvainoties. Labāk paejiet nost no tiem, kuri dara ļaunu – ar varu mīļš nebūsi…

Nemeklē draugus cilvēku vidū. Meklē tos Debesīs – svēto vidū. Viņi tevi nekad nepametīs un nenodos. Ticiet tam Kungam, nešaubīgi. Pats Kungs dzīvo mūsu sirdī, Viņš nav jāmeklē kaut kur tur…tālu.

 

 

 Avots: https://www.youtube.com/watch?v=lYXapI3quwU

Komentāri ir izslēgtiVecaja (stareca) Nikolaja Gurjanova pamācība

Komentāri ir slēgti.