Dievs ar mums. (Mt 1:23)

Vokāli instrumentālais ansamblis “MORGENROT”

13.augustā, pēc dievkalpojuma, plkst.10:30 koncertu sniedza Rīgas Vācu kultūras biedrības vokāli instrumentālais ansamblis “MORGENROT”.

Pēc koncerta baznīcas dārzā bija sadraudzības brīdis, kopā ar tās dalībniekiem.

Komentāri ir izslēgtiVokāli instrumentālais ansamblis “MORGENROT”

Komentāri ir slēgti.