Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Šodien vārdadienas svin Liza, Līze, Elizabete, Betija

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski – luteriskā draudzē

       Dievkalpojums – katru Svētdienu 10:00

Svētdien, 25.novembrī, pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis

ar kafiju un gardumiem.

Trešdien, 28.novembrī, plkst.19:00 bibliotēkā Bībeles stunda.

Svētdien, 2.decembrī, 1.Adventā

pēc dievkalpojuma koru koncerts

Svētdien, 9.decembrī, 2.Adventā

dievkalpojumā dziedās Mārtiņa draudzes koris

 Ziemsvētku vakara dievkalpojums

pirmdien, 24.decembrī, plkst.17:00

Draudzes Ziemsvētku pasākums

Zvaigznes dienā, pēc dievkalpojuma,

bibliotēkā ar Svētdienas skolas skolēnu piedalīšanos

    Aicinām piedalīties un atbalstīt dažādas aktivitātes:

    Svētdienas skola        –      1. un 3. mēneša svētdienā, sākums 10:00 baznīcā

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums

 LELB_satversme

VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”