Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Šodien vārdadienu svin Emīlija

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski  luteriskā draudzē

       Dievkalpojums – katru Svētdienu plkst. 10:00

ĶEMERU luterāņu baznīca atvērta

sestdienās un svētdienās

no plkst.10:30 līdz 17:00

Svētdien, 2. jūnijā, plkst. 10:00 dievkalpojumā piedalīsies Lielsalacas evaņģēliski luteriskās baznīcas koris „Dvēseles dziesma” no Salacgrīvas.

Trešdien, 12.jūnijā, plkst.19:00 bibliotēkā Bībeles stunda.

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums

 LELB_satversme

VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”