Jo tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! (1.Tes 4:3)

Par draudzi


Ķemeru evaņģēliski  luteriskā draudzē

Dievkalpojums – katru Svētdienu plkst. 10:00

Svētdienas skolas nodarbības notiek

mēneša 1. un 3.svētdienā. 

______________________________________________________

Tuvākie notikumi Ķemeru draudzē

Aicinām piedalīties un atbalstīt dažādas aktivitātes:

Svētdien, 27. oktobrī, pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis ar kafiju un gardumiem.

Trešdien, 30. oktobrī, plkst. 19:00 bībeles stunda (notiks baznīcā)

Svētdien, 3.novembrī, pēc dievkalpojuma iespēja doties ciemos pie mācītāja Jāņa Saulītes apskatīt viņa hobiju.

Svētdien, 10.novembrī, draudzes dievkalpojums mūsu mācītāja vadībā notiks Īģenes baznīcā.

Pirmdien, 11.novembrī, Lāčplēša dienas svinīgais pasākums pie pieminekļa

__________________________________________________________________

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums

 LELB_satversme

VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”