Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Par draudzi


Ķemeru evaņģēliski  luteriskā draudzē

Dievkalpojums – katru Svētdienu plkst. 10:00

Svētdienas skolas nodarbības notiek

mēneša 1. un 3.svētdienā. 

______________________________________________________

Tuvākie notikumi Ķemeru draudzē

Aicinām piedalīties un atbalstīt dažādas aktivitātes:

Trešdien 19.februārī plkst. 19:00 Bībeles stunda

Esiet visi mīļi gaidīti.

__________________________________________________________________

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums

 LELB_satversme

VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”