Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. (Mt 6:33)

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski luteriskā draudze

Dievkalpojums svētdienās plkst. 9:00

2. oktobrī pēc dievkalpojuma koncerts. Dzied koris ” Jūrmala”

Svētdienas skola svētdienās plkst. 9:00 Ķemeru baznīcā.

( izņemot mēneša pēdējo svētdienu )

Sadraudzība kopā ar mācītāju katra mēneša otrā svētdienā pēc dievkalpojuma.

(sākot ar oktobri)

Bībeles stunda ceturtdienās plkst. 19:00

(sākot ar oktobri)

Mācītāja pieņemšana ceturtdienās plkst. 18:00 – 19:00

(sākot ar oktobri)

Iesvētes mācības

Notiks trešdienās no plkst.20:00 līdz plkst.21:00, Slokā,

neatkarīgi no dalībnieku skaita.

1.nodarbība paredzēta 2022.gada 5.oktobrī

(Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Mīļie draudzes locekļi!

Aicinām atbalstīt savu draudzi ar ziedojumiem, jo šajā laikā mūsu draudzēs tāpat ir izdevumi, kas saistās ar mācītāja atalgošanu, dievnama uzturēšanu un citi izdevumi.

Draudzes locekļi ir aicināti savus ziedojumus, kā arī draudzes locekļa gada maksu(15 EUR) veikt ar pārskaitījumu uz draudzes bankas kontu LV10UNLA0010000701304.

BAZNĪCA ir atvērta:

setdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 17:00

svētdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00

   Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
 LELB_satversme
VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”

‍Anotācija par labojumiem vēlēšanu noteikumos

Fails Labot Skatīt Ievietot Formatēt Rīki Tabula Paragrāfi