Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

ZIŅOJUMI  2023.gada SEPTEMBRĪ

Mēneša lozungs: Jēzus tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas Es esmu?” (Mt. 16:15)

 

Dievkalpojums svētdienās plkst. 9:00

 

Mācītāja pieņemšana ceturtdien, 14.; 21.; 28.septembrī

no plkst.18:00 līdz plkst.19:00 sakristejas telpās, 

                                    

Bībeles stunda ceturtdien, 14. un 21.septembrī

    no plkst.19:00 sakristejas telpās.

 

Ceturtdien, 28.septembrī, plkst.19:00 draudzes padomes sēde

 

Komentāri ir izslēgtiZIŅOJUMI  2023.gada SEPTEMBRĪ

Komentāri ir slēgti.