Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Šodien vārdadienas svin Uva, Ainārs, Zigfrīds

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski  luteriskā draudzē

Dievkalpojums – katru Svētdienu plkst. 10:00

ĶEMERU luterāņu baznīca atvērta

sestdienās un svētdienās

no plkst.10:30 līdz 17:0

__________________________________________________________________________________________________________

Trešdien, 26.jūnijā, plkst.19:00 bibliotēkā Bībeles stunda.

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums

 LELB_satversme

VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”