Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. (Mt 6:31)

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski  luteriskā draudze

PAZIŅOJUMS!

Šajā laikā visi ir aicināti palikt mājās un sekot līdzi tiešraidēm televīzijā un radiopārraidēs.

 BAZNĪCA ir atvērta:

trešdienās no plkst.18:00 līdz plkst.20:00

sestdienās no plkst.11:00 līdz plkst.15:00

svētdienās no plkst. 9:30 līdz plkst.15:00,

individuālām lūgšanām.

 Bībeles stundas aprīlī un maija sākumā NENOTIKS.

 _______________________________________________________________

Mīļie draudzes locekļi!

Esam saņēmuši LELB vēstuli ar norādījumiem par veicamajiem pasākumiem ārkārtas situācijā.

Jautājumi ir koncentrēti uz saimnieciskajām un organizatoriskajām darbībām.

Draudzes locekļi ir aicināti savus ziedojumus veikt ar pārskaitījumu uz draudzes bankas kontu LV10UNLA0010000701304, lai varētu nodrošināt mācītāja atalgojumu un komunālo maksājumu samaksu.

P.S. Vēstule VV/180 no 06.04.2020.

__________________________________________________

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Par pulcēšanos COVID-19 vīrusu laikā

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
 LELB_satversme
VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”