Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Par draudzi

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Ķemeru draudze

Dievkalpojums svētdienās plkst. 9:00

Mācītāja pieņemšana ceturtdienās, sākot ar 12.janvāri,

no plkst.18:00 līdz plkst.19:00 sakristejas telpās 

Bībeles stunda ceturtdienās,  sākot ar 12.janvāri, no plkst.19:00 sakristejas telpās 

 

” Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” /Tim. 3:16-17/
Nepalaid garām!!! Iesvētes kurss Slokas un Ķemeru draudzēs, ar iespēju kristīties 2023 gada Lieldienās un iesvētīties 2023.gada Vasarsvētkos!!!
Sākums 2023.gada 18.janvārī Slokas baznīcā 19.00 ar dievkalpojumu.
Pieteikties var; zvanot pa tel. 29574349 vai rakstot uz: slokasdraudze@inbox.lv
(Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Mīļie draudzes locekļi!

Aicinām atbalstīt savu draudzi ar ziedojumiem, jo šajā laikā mūsu draudzēs tāpat ir izdevumi, kas saistās ar mācītāja atalgošanu, dievnama uzturēšanu un citi izdevumi.

Draudzes locekļi ir aicināti savus ziedojumus, kā arī draudzes locekļa gada maksu(15 EUR) veikt ar pārskaitījumu uz Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Ķemeru draudzes bankas kontu LV10UNLA0010000701304.

   Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
 LELB_satversme
VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”

‍Anotācija par labojumiem vēlēšanu noteikumos

Fails Labot Skatīt Ievietot Formatēt Rīki Tabula Paragrāfi