Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Par draudzi

Ķemeru evaņģēliski luteriskā draudze

Dievkalpojums notiek svētdienās plkst.10:00

Pēc dievkalpojuma:

12.jūlijā plkst. 12:00 koncerts

piedalās Jūrmalas Mūzikas Vidusskolas ģitāras spēles pedagoga Vladimira Kudrina audzēkņi 

 BAZNĪCA atvērta

svētdienās no plkst.9:30 līdz plkst.16:00

trešdienās no plkst.18:00 līdz plkst.20:00

sestdienās no plkst.11:00 līdz plkst.16:00

Mīļie draudzes locekļi!

Esam saņēmuši LELB vēstuli ar norādījumiem par veicamajiem pasākumiem ārkārtas situācijā.

Jautājumi ir koncentrēti uz saimnieciskajām un organizatoriskajām darbībām.

Draudzes locekļi ir aicināti savus ziedojumus veikt ar pārskaitījumu uz draudzes bankas kontu LV10UNLA0010000701304, lai varētu nodrošināt mācītāja atalgojumu un komunālo maksājumu samaksu.

 

P.S. Vēstule VV/180 no 06.04.2020.

__________________________________________________

Mācītāja pieņemšana – iepriekš sarunājot pa telefonu   25977777

      (Par laulībām ar mācītāju jārunā savlaicīgi)

Par pulcēšanos COVID-19 vīrusu laikā

Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
 LELB_satversme
VIRSVALDES NOTEIKUMI “PAR DRAUDZES PADOMES, VALDES UN REVIDENTU VĒLĒŠANĀM”

Fails Labot Skatīt Ievietot Formatēt Rīki Tabula Paragrāfi