Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. (Mt 6:33)

Mācītāja Valda Amola piemiņas dievkalpojums Landzes baznīcā

Laiks rit nepielūdzami, gads nomaina gadu. Šogad apritēja 15 gadi, kopš mūžībā aizgājis Landzes baznīcas kādreizējais mācītājs Valdis Amols.
‌ Ar Landzes draudzi mācītājam ir īpašas attiecības, jo šajā dievnamā 1945. gada 24. jūnijā, būdams vēl ķesteris, viņš noturēja pirmo dievkalpojumu un kristīja trīs bērnus. 23 gadu vecumā viņš toreiz bija jaunākais mācītājs – nedrošs jauneklis, bet ar lielu vēlēšanos sludināt Jēzu Kristu. No bērnu dienām, viņš bija audzināts kristīgā gaisotnē, apliecinājis ticības lielo spēku, būdams pārliecināts, ka tas, kas tic, visu spēj. Ticību, kas darbojas mīlestībā, ticību, kurai mūžīgās dzīvības apsolījums. Valdis Amols bija pārliecināts, ka šī ticība ir ieaudzināma no bērnu dienām.
‌ Un tā pēc daudziem gadiem viņš atkal kalpoja Landzes baznīcā, tas bija 2004. gada 12. septembrī. Landzes dievnams svinēja 303. gada jubileju. Toreiz Valdis Amols 82 gados bija vecākais mācītājs, kas aktīvi darbojās kalpošanas darbā. Viņa pārliecība – kas tic, tas visu spēj, – pamatojās ne cilvēka gudrībā, bet gara spēkā. Vai mācītājam var būt lielāks gods, kā, atrodoties svētku amata tērpā, aizmigt ar Kristus vārdu uz lūpām? Vai var būt vēl lielāka žēlastība, kā aiziet mūžībā neilgi pēc grēku piedošanas, Dieva vārda uzklausīšanas un ticības apliecināšanas, kā tas notika ar Valdi Amolu?
‌ 7. septembrī Landzes draudze aicināja visu cienījamā mācītāja ģimeni piedalīties atmiņu dievkalpojumā, kā arī draudzes, kurās viņš kādreiz bija kalpojis. Uz piemiņas dievkalpojumu bija ieradušies pārstāvji no Ķemeru draudzes, Dubultu un pārējām draudzēm. Dievkalpojums bija muzikāli caurvīts ar skaistām dziesmām, kuru sniedza koristi no Kuldīgas. Dievkalpojumu vadīja palīgmācītājs Derzāvis Elmārs. Pēc dievkalpojuma visi kopā ar baznīcas apmeklētājiem dalījās atmiņu stāstos. Ģimene bija pateicīga palīgmācītājam Derzāvisa Elmāram un Landzes draudzei par uzaicinājumu piedalīties dievkalpojumā, kas bija cieņas apliecinājums tēvam, vectēvam un cienījamajam mācītājam Valdim Amolam.

‌Lai viņam gaiša piemiņa!

Foto reportāža: Mācītāja Valda Amola piemiņas dievkalpojums Landzes baznīcā

Komentāri ir izslēgtiMācītāja Valda Amola piemiņas dievkalpojums Landzes baznīcā

Komentāri ir slēgti.