Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps 100:2)

Arhibīskapa vēstījums 2024. gada Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies!
Lieldienu rītā Kungs Jēzus noteikti bija lieliskā noskaņojumā! Cīņa bija izcīnīta. Nāve uzvarēta. Krusta ēna bija prom. Priekšā tikai dzīvība kopā ar Tēvu un draugiem. Mēģiniet iztēloties, kā Jēzus jutās, kad iznāca no kapa un ieelpoja spirgto rīta gaisu! Šajā dzīvības priekā Jēzus ieaicina savus draugus – mūs. Kur to varam atrast?
Katra svētdiena ir viņa augšāmcelšanās svētki. Mēs sanākam baznīcā, lai svinētu dzīvo Kristu mūsu vidū. Lai satiktu viņu vārdā un sakramentā. Svētajā rītā katrs cilvēks ir ielūgts būt Kunga namā!
Taču saviem draugiem Kungs Jēzus dāvina iespēju augšāmcelšanos piedzīvot īpašā veidā. Apustulis Pāvils raksta: “Mēs kristībā līdz ar Jēzu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, ko Tēvs uzmodinājis no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē.” Augšāmcelšanās prieku varam piedzīvot tad, kad ir novelts grēku nastas kapakmens un mēs ceļamies atjaunotai dzīvei.
Iespēju piedzīvot Lieldienu prieku sniedz godīga un sirsnīga grēksūdze. Atraisīšana un piedošana dāvina sirdsmieru kā spirgto dzīvības rīta gaisu.
Kristus draugi, nevis tikai svinēsim Kristus augšāmcelšanos, bet piedzīvosim to! Izmeklēsim sirdsapziņu, izsūdzēsim grēkus, saņemsim atraisīšanu un celsimies augšā atjaunotai dzīvei! Lai mūsu sirdis un domas ir pie augšāmceltā Kristus. Lai acis lūkojas uz viņu, nevis uz tukšām lietām vai zemām dziņām. Prāts un rokas lai strādā viņa godam. Nekas dzīvē neienes lielāku prieku. Ja tādas būs jūsu Lieldienas, arī jūs būsiet lieliskā noskaņojumā!
Izbaudiet savu augšāmcelšanos! Priecīgas Lieldienas!
Sirsnībā jūsu
+ Jānis,
Rīgas arhibīskaps
Komentāri ir izslēgtiArhibīskapa vēstījums 2024. gada Lieldienās

Komentāri ir slēgti.