Dievs ar mums. (Mt 1:23)

Svētdienas skola

Ķemeru ev.-lut. draudze

aicina bērnus uz

SVĒTDIENAS SKOLIŅU

search

Šobrīd svētdienas skola nenotiek

Svētdienas skolas nodarbības notiks katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā

Nodarbību temati 2020/2021 mācību gadam

Šajā mācību gadā nodarbību laikā palīdzēsim bērniem saprast attiecības ar Dievu.
18.10.2020 – Ievadnodarbība. Kas ir Dievs?
01.11.2020 – Kas tu esi?
15.11.2020 – Kādēļ Dievs tevi radījis?
06.12.2020 – Ko Dievs gaida no tevis?
20.12 2020 – Praktiskā nodarbība
24.12.2020 – Ziemassvētku dievkalpojums kopā ar vecākiem baznīcā
03.01.2021 – Vai zini, kas jādara ar Dieva vārdu?
17.01.2021 – Kāpēc jāmīl un jāklausa vecāki?
07.02.2021 – Ko tu dari, kad lūdz Dievu?
21.02.2021 – Kāpēc ir svarīgi palikt kristīgās Baznīcas loceklim?
07.03.2021 – Kas ir Jēzus vissvarīgākais darbs?
21.03.2021 – Kur Jēzus ir pašlaik?
04.04.2021 – Lieldienas. Praktiskā nodarbība.
18.04.2021 – Dzīvība ir Dieva dāvana. Ko tas nozīmē?
02.05.2021- Kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz tevi?
16.05.2021 – Ko Dievs gaida no tevis?
30.05.2021 – mācību gada noslēguma pasākums.
——————————————————————————————————–

Kontakti:

Vadītāja: Iveta Cīrule, mob. tālr. 26448709, e-pasts: garsavica@gmail.com

Skolotāja: Vija Pika, mob. tālr.: 20255423, e-pasts: vija.pika@inbox.lv

Mūzikas skolotāja: Līga Miķelsone, mob. tālr. 29471295, e-pasts: ligami@tvnet.lv

_______________________________________________________

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums 

Šodien notika svētdienas skolas mācību gada noslēgums. Šoreiz visi audzēkņi piedalijās dievkalpojumā kopā ar draudzes locekļiem. Pēc dievkalpojuma bija bērniem un vecākiem bija mazs cienasts, kuru bija sarūpējusi svētdienas skolas vadītāja. Bērni tagad ies vasaras brīvlaikā līdz oktobrim. Par nākamā māciba gada programu tiks ievietota informācija vasaras beigās.

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

Alda Janaiša teksts

Ērikas Traubērgas foto

—————————————————————————————————————-

18.12.2016. gadā

Ceturtajā Adventes svētdienā svētdienas skolas audzēkņi savā nodarbībā cepa piparkūkas. Šī nodādrbe viņiem labi patīk, jo katrs var izpausties ra savu izdomu. Bija liela jautrība, kā arī gandarījums par paveikto.

Foto reportāža no nodarbības

————————————————————————————————————

Jaunais 2016/2017. mācību gads.

2.oktobra rīts. Līst lietus, bet bērnus tas nebaida un dodas uz baznīcu, lai uzsāktu svētdienas skolas jauno mācību gadu. Pirms nodarbību sākuma mācītājs dievkalpojuma sākumā aicināja visus bērnus kopā ar skolotājiem pie altāra, kur skolotājas amatā tika iesvētīta Iveta Cīrule.

Svētdienas skolas nodarbības notiek Ķemeru bibliotēkā, kā arī tas notika jau iepriekšējos gadus. 

Svētdienas skolas audzēkņi ir sadalīti trijās grupiņās:

Mazulīši no 3 – 5, skolotāja Vija Pika

Juniori 6 – 10, skolotāja Andželika Grīnberga

Jauniešu grupa 11 – 15, skolotāja Iveta Cīrule

Nodarbības notiek katra mēneša pirmo un trešo svētdienu.

Ja kāds vēl vēlas pieteikties, tad tas vēl ir iespējams pie svētdienas skolas vadītājas Andželikas Grīnbergas.

Svētdienas skolas pirmā mācību diena Pļaujas svētkos

Rakstu sagatavoja: Aldis Janaitis

Fotografēja: Ērika Traubrega

———————————————————————————————————–

Mācību gads ir beidzies  2016. gada 29.maijā

Šodien dievkalpojums notika kopā ar svētdienas skolas audzēkņiem, jo ar šodienu Skolas audzēkņiem iesākas vasaras brīvlaiks. Pēc dievkalpojuma bērni kopā ar skolotājām devās baznīcas dārzā, kur bija sarīkots neliels pikniks, kā arī gāja rotaļās un noslēgumā audzēkņi apsveica savas skolotājas.

Svētdienas skola atkal atsāksies rudenī ar jaunu mācības programmu.

Svētdienas skolas noslēguma pasākums

—————————————————————————————————————–

Lieldienas svētdienas skolā 

Kā jau katru gadu ir Lieldienas, tā pat arī šogad svinēja Kristus augšāmcelšanās svētkus. Dievkalpojums kopā ar visiem svētdienas skolas audzēkņiem iesākās baznīcā. Pēc grēksūdzes mācītājs deva svētību visiem audzēkņiem un tie devās uz bibliotēku, lai izrotātu Lieldienas koku. Pēc dievkalpojuma uz turieni devās arī visa pārējā draudze, lai kopīgu svinētu Kristus augšāmcelšanās svētkus.

Foto reportāža: Svētku mielasts

————————————————————————————————————-

Mācību gada beigas.

31. maijā 2015. gadā Ķemeru draudzē notika svētdienas skolas noslēguma pasākums, kurā audzēkņi draudzes locekļiem sniedza priekšnesumus. Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis, kuru apmeklēja arī Pepija. Pepijas vadībā notika dažādas atrakcijas, kurās bērni aktīvi piedalījās. Nākamais mācību gads atsāksies rudenī. Lūdzu sekot informācijai.

Foto reportāža:Svētdienas skolas noslēgums

————————————————————————————————————-

Lieldienas 2015. gadā.

Lieldienu rītā, kad draudzes locekļi devās uz dievkalpojumu svētdienas skolas audzēkņi pulcējās Ķemeru bibliotēkā, kur skolotājiem un vecākiem krāsoja olas. Pēc nodarbībām bērni varēja priecāties par paveikto sēžot pie kopgalda.

Foto reportāžu skatieties pielikumā:

Draudzes svētdienas skolas nodarbības 2015. gada Lieldienās

———————————————————————————————————–

Kā bērni sagaida Adventes laiku.

2014. gada pirmajā Adventes svētdienā svētdienas skolas audzēkņi gatavoja piparkūkas. Nākamā svētdienā viņu darbi tika izstādīti baznīcā un varēja apskatīt katrs dievkalpojuma apmeklētājs.

Foto reportāžu skatieties pielikumā:

Svētdienas skolas nodarbība pirmajā Adventē 2014. gadā

———————————————————————————————————–

Ciemos pie draudzes mācītāja

100_78542014.gada 5. jūlija rītā draudzes svētdienskolas audzēkņi ciemojās pie sava mācītāja un svētdienskolas vadītājas. Bērni bija aizņemti ar aktivitātēm visu dienu. Pirmais darbiņš, kas bija jāpaveic, jāuzceļ teltis. Pēc tam sekoja lekcija par baušļiem. Nevarējām iztikt bez pusdienošanas. Spēkus vajadzēja uzkrāt tālākam posmam. Tika apgleznota siena. Uz sienas tika uzzīmēti eņģeļa spārni pie kuriem katrs varēja nofotografēties. Pēc tam bērni uz   sagatavojās sikspārņu naktij. No voiloka tika izgriezti sikspārņi, kuri tika piesprausti pie krūtīm pirms došanās uz “Meža māju. Tur svētdienskolas audzēkņi rādīja leļļu teātri sikspārņu nakts apmeklētājiem.  Ciemošanās pie mācītāja noslēdzās ar vakarēšanu pie ugunskura.

Foto attēlus skatīt šeit:https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=svetdienasskolavienudienupiesavamacitaja05.07.2014.

photo Svētdien 18. maijā svētdienas skola atzīmēja mācība gada noslēgumu. Pasākums tika ievadīts ar dievkalpojumu. Pēc dievkalpojuma bija bērniem neliela ekskursija pa baznīcu un pēc tam vadoties pēc norādēm bija jāsameklē BĪBELE, kura bija noslēpta. Pasākums beidzās ar mielastu un skolēniem tika pasniegtas dāvanas par čaklu svētdienas skolas apmeklēšanu.

Svētdienas skolas audzēkņu uzstāšanās 25. decembrī Ziemassvētku dienas dievkalpojumā:

https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=ziemassvetkudiekalpojums2013.gada25.decembri

Svētdienas skolas nodarbības:

https://www.kemerubaznica.lv/wp-content/gallery/main/index.php?album=svetdienasskolasnodarbibas

Komentāri ir izslēgtiSvētdienas skola