Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. (Mt 5:8)

Jūrmalas ev. lut. draudžu sadraudzība Ķemeros

Šā gada 12. augustā notika brauciens ar velosipēdiem, kas sākās pie Bulduru baznīcas pl. 9:30 ar lūgšanu, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar draudzi un tās dzīvi. Tālāk dalībnieki devās uz Dubultu baznīcu. No Dubultu baznīcas  ceļu mēroja uz Slokas baznīcu, bet brauciens nobeidzās Ķemeru baznīcā, kurā draudzes mācītājs ar draudzes locekļiem sagaidīja visus dalībniekus, kuri šajā karstumā bija izturējuši visu garo ceļu. Mācītājs noturēja pusdienas svētbrīdi. Pēc svētbrīža pie kafijas tases un sarūpētā cienasta notika jaukā atmosfērā sadraudzības brīdis, kas beidzās ar kopīgu fotografēšanos.

Alda Janaiša teksts

Ērikas Traubergas foto

Sadraudzība Ķemeros

Komentāri ir izslēgtiJūrmalas ev. lut. draudžu sadraudzība Ķemeros

Komentāri ir slēgti.