Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Vasarsvētkos

Lietainā diena netraucēja sapulcēties 54. draudzes locekļiem, lai ierastos uz Vasarsvētku dievkalpojumu. Draudzes mācītājs dievkalpojuma sākumā kristīja divus svētdienas skolas audzēkņus, lai pēc tam dotos ar pārējiem uz svētdiena skolas nodarbībām. Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis sirsnīgā gaisotnē.

Foto Vasarsvētki 2016. gada 15. maijā

Komentāri ir izslēgtiVasarsvētkos

Komentāri ir slēgti.