Dievs ar mums. (Mt 1:23)

Brauciens pie Jaunjelgavas draudzes

17. februāra rītā mūsu drauszes locekļi nedevās uz savu dievnamu, kā tas parasti ir ierasts, bet uz Jaunjelgavu. Tur notika kopīgs dievkalpojums ar Jaunjelgavas evaņģēliski luterisko draudzi. Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Ronalds Eimanis. Tika uzņemti par pilntiesīgiem draudzes locekļiem pieci jaunieši, kuri bija sevi pierādījuši jau kalpojot draudzē ilgāku laiku. Dievkalpojumu kuplināja arī mūsu ansamblis Līgas Miķelsones vadībā. Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis, kur valdīja jauka un silta atmosfēra.

Komentāri ir izslēgtiBrauciens pie Jaunjelgavas draudzes

Komentāri ir slēgti.