Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Lielā talka

Jau no paša rīta pie Ķemeru evaņēliski luteriskās baznīcas pulcējās talcinieki, lai sakoptu baznīcas apkārtni. Citi kuri nevarēja kaut kādu iemeslu dēļ šodien ierasties, bija jau strādājuši pāris dienas pirms talkas. Baznīcas apkārtnē ir daudz koku, no kuriem ziemas periodā bija nolūzuši nokaltušie zari, kuri tika savākti un aizvesti, lai tos likvidētu. Tā pat arī ozolu lapas, kas zaros bija turējušās līdz pat Ziemsvētkiem.
Talkā piedalijās septiņpadsmit tacinieku.
Sirsnīgs paldies visiem talkotājiem, par teritorijas sakopšanu.

Komentāri ir izslēgtiLielā talka

Komentāri ir slēgti.